DNS Resolver in SunOS

Akhire cuk…..oleh carane ngaktipne dns resolve nek sunOS.

sakjane podho wae karo linux. File e tetep nek /etc/resolv.conf, cuman default e durung ono…

So….(nggawe boso londo thithik) digawe wae file e sek.

touch /etc/resolv.conf

Trus tambahne isine, contone koyo iki :

search janc.uk

nameserver 202.122.10.5

nameserver 202.122.10.15

nah….kurang siji meneh sing kudu dirubah, file /etc/nsswitch.conf

Yen sampeyan2 males, gampange yo tinggal :

cp /etc/nsswitch.dns /etc/nsswitch.conf

Tapi lek sampeyan pengen ngerti opo sing dirubah…..iki….pas nek baris2 iki cak…. :

hosts: files # ditambahi dadi >> host: files dns

ipnodes: files # ditambahi dadi >> host: files dns

OK cak….sumonggo dipun bacem kemawon…. đŸ™‚

3 thoughts on “DNS Resolver in SunOS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s